+34 948 24 91 50

Administrari bila gabiltza

Desaktibatuta

Funtzioak:

• Erakundeari laguntzeko administrazio-lanak antolatzea, kudeatzea, planifikatzea, artatzea eta egitea.
• Hornitzaileak kudeatzea eta mantentzea.
• Laguntza puntualak erakundearen jardueretan.

Baldintzak:

Administrazio kudeaketa edo finantzekin erlazionatutako unibertsitate-titulazioa, erdi-mailakoa edo goi-mailakoa, edo prestakuntza akademiko baliokidea.


Kudeaketa ekonomikoari eta dirulaguntzen justifikazioari buruzko ezagutzak.

Aintzat hartuko da:
Esperientzia antzeko lanpostuetan.
Office paketearen ezagutza (maila ertaina/aurreratua): Word, Excel eta datu-basea.
Esperientzia eta/edo prestakuntza adimen edo garapen-desgaitasuna duten pertsonekin.

Gaitasunak:
• Konpromisoa.
• Pertsona erabakitzailea.
• Ekimena eta autonomia profesionala.
• Taldean eta lankidetzan lan egiteko gaitasuna.
• Malgutasuna (egokitzeko gaitasuna).
• Komunikazio-trebetasunak.

Lanaldia: lanaldi erdia, luzatzeko aukerarekin.
Desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko zentroen eta zerbitzuen hitzarmen kolektibo orokorran oinarritutako soldata.

Kontratuaren iraupena: 2023ko abuztutik 2024ko ekainera, mugagabea izateko aukerarekin.


Hautagaitzen aurkezpena: bidali motibazio gutuna eta curriculum vitaea seleccionpersonal@fundacionatena.org helbidera.
Adierazi gaian 2023ko CV administratiboa.
Curriculumak abuztuaren 11ra arte jasotzea.
Hautaketa-prozesua abuztuaren 16tik aurrera egingo da.

Lanaren hasiera: 2023ko abuztuko 2. hamabostaldia.