+34 948 24 91 50

Osasun integrala

OSASUN INTEGRALA

Programa honek prestakuntza integrala eskaintzen du, adimen-desgaitasuna duten pertsonek ohiturak gara ditzaten eta beren osasuna, ongizatea, autonomia eta gizarte-trebetasunak hobetzeko tresnak eskura ditzaten.

Zeharkako programa bat da, eta lantzen diren ezagutzek, trebetasunek, jarrerek eta balioek eragin positiboa dute gainerako programetan. Honek eragina du desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatean, egiten den lana eguneroko bizitzan isla baitaiteke.

Azkenik, gizarteari, oro har, zuzendutako ekintzak egiten dira, pertsona bakoitzaren beharrak ikusarazteko eta haien gainean sentsibilizatzeko, eta haien gaitasunetan eta ahalmenetan oinarritutako gizarte-irudia indartzeko.

  • Jokabide-laguntza positiboa/Laguntza aktiboa

  • Osasunerako sustapena eta hezkuntza

  • Autonomia pertsonalaren eta sozialaren sustapena