+34 948 24 91 50

Kudeaketa-sistema

KUDEAKETA-SISTEMA

Kalitatea Kudeatzeko sistema baten eta erakundearen kudeaketa eraginkorraren aldeko apustua egiten dugu, lanarekin efizienteagoak eta eraginkorragoak izaten laguntzen digulako, irudia eta emaitzak hobetzen laguntzen digulako, eta gure interes-talde guztiekiko gogobetetze-maila handia lortzen laguntzen digulako.

Kalitatearekiko konpromisoa agerikoa da denboran. Atena UNE-EN ISO 9001 arauan ziurtatuta dago 2013tik, eta 2017ko ekainean beharrezko aldaketak egin ziren ISO 9001:2015 arau berrira egokitzeko. Horren ondorioz, prozesuen mapa eta organigrama berri bat onartu zen, baita kalitate-politika berri bat ere.

Zuzendaritzak kudeaketa-sistemaren etengabeko hobekuntza sustatzen du erakundeko maila guztietan, prozesuekiko ikuspegiaren erabileran eta pentsamendua arriskuaren kudeaketan oinarrituta, kudeaketa-sistemaren betekizunak Atenaren prozesuetan integratuz eta aurreikusitako emaitzak lortzeko erantzukizuna bere gain hartuz.

Konpromiso hau honako hauen bidez nabarmentzen da:

  • Norabide estrategikoarekin eta haren testuinguruarekin lerrokatutako politika eta helburuak ezarriz.
  • Kudeaketa-sistemarako behar diren baliabideak esleituz.
  • Erakundearen kudeaketa-sistemaren eskakizunekin bat datorren kudeaketa eraginkor baten garrantziaren berri emanez.