+34 948 24 91 50

Xedea, ikuspegia eta balioak

XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

XEDEA

Antolaketa-baldintzak eta zerbitzuak sortzea, adimen-desgaitasuna duten pertsonen garapen integrala eragiteko eta sustatzeko artearen bidez, haien bizi-kalitatea hobetuz eta haien bizi-proiektuan lagunduz.

IKUSPEGIA

Artearen eta desgaitasunaren bidez pertsonekin esku hartzen erreferentziazko erakunde bat izatea, pertsona eta familiekin konprometituta dagoena, laneko ikuspuntu etiko eta kalitatezko batekin.

BALIOAK

 • Pertsonen eskubideen defentsa
 • Desberdintasunagatik errespetua eta desgaitasuna duten pertsonen onarpena, aniztasunaren eta giza izaeraren parte diren aldetik.
 • Duintasunaren errespetua
 • Autonomia Pertsonalaren sustapena
 • Pertsonen autodeterminazioa
 • Diskriminaziorik eza
 • Arreta integrala pertsonan ardaztea
 • Pertsonen parte-hartzea gizartean
 • Aukera-berdintasuna
 • Irisgarritasuna
 • Kalitatea eta konpromisoa etengabeko hobekuntzarekin
 • Gardentasuna kudeaketan